logo    Dětský spánek  Od miminek po školáčky  Nejen sladký dětský spánek pořídíte z našich stránek  

novinky

arr3Enuretický alarm naskladněn !!!Konečně je dnes po dlouhé době 8.9.2020 naskladněn enuretický alarm Modo-king + náhradní... arr312.2.-16.2. DOVOLENÁDovoluji si Vás informovat o dovolené v týdnu od 12.2. 16.2. 2018 . V tomto týdnu nebudu odesílat... arr326.1. TUTU sukně nováNaskladnili jsme nové TUTUsukýnky, černočervenou a fialovorůžovou. Krásné, lehké a bohaté... arr324.1. Svítící medvídekNově jsme naskladnili 3 barvy svítících medvídků - modrý, růžový a žlutý. Svítí více barvama, které...

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost Eva Soukupová - www.detskyspanek.cz

se sídlem: Jižní 1343, Poděbrady

IČ 71611738 (nejsme plátci DPH)

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ÚMČ Poděbrady

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěném na internetových stránkách www.detskyspanek.cz

Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro internetový obchod Dětský spánek. Vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (prodejce internetového obchodu Dětský spánek) na jedné straně a kupujícího (zákazníka internetového obchodu Dětský spánek na straně druhé).

Uzavřením kupní smlouvy kupující strvzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tímto okamžikem zároveň kupující strvzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017

 

Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.detskyspanek.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v této souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (dále jen kupující-podnikatel), neřídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění. V tomto případě se kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v těchto obchodních podmínkách.

 

Nákup zboží

Veškeré nákupy zboží v internetovém obchodě Dětský spánek probíhají prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách obchodu si zákazník může vybrat z nabídky obchodu konkrétní výrobek, a ten si pak elektronicky objednat pomoci objednávkového formuláře.

Aby byla elektronická objednávka platná, je třeba pečlivě vyplnit povinné údaje a náležitosti ve formuláři. Pokud tyto nejsou vyplněné, obchod objednávku nemůže přijmout.

Odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky zákazník zároveň potvrzuje, že mu jsou známy tyto obchodní podmínky, a vyslovuje svůj souhlas s jejich ustanoveními.

Každá odeslaná elektronická objednávka je pro prodávajícího i zákazníka závazná.

Elektronická objednávka je zároveň považována za návrh kupní smlouvy a stává se kupní smlouvou ve chvíli, kdy je zákazníkovi tato objednávka potvrzena e-mailem, nebo v případě nedoručitelnosti e-mailu - SMS.

Zboží nakupované pomocí elektronické objednávky prodejce doručí na dodací místo, jehož adresu zákazník uvedl v objednávkovém formuláři.

Upozorňujeme, že zboží zasíláme pouze v rámci České republiky!

V okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno objednané zboží, a on svým podpisem na dodacím listu potvrdí jeho převzetí, přechází na zákazníka vlastnické právo k tomuto zboží, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny.

Kupující, který vyplní registrační formulář nebo závaznou objednávku internetového obchodu Dětský spánek, uděluje tímto prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci tímto způsobem získaných osobních údajů zákazníka a informaci o jeho nákupech.

 

Registrace kupujícího

Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.detskyspanek.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednistvím své registrace.

Registrace kupujícho se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.detskyspanek.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.detskyspanek.cz a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Tyto údaje budou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně se zákonem 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.detskyspanek.cz, telefonicky nebo žádostí o zrušení registrace na e-mailu detskyspanek@email.cz . Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvým elektronické pošty, nebo telefonicky.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdejších předpisů.

Kupujcí souhlasí se zpracováním těchto svých osobních dajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje" ).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracování osobních dajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není odmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajcího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požadat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

Dodací lhůty, osobní odběr, poštovné

Zboží, které má prodávající SKLADEM odesílá do 1-2 pracovních dnů přes Českou poštu nebo službu PPL

Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí objednávky pokud je platba dobírku. Pakliže kupující objednává s platbou předem na účet, pak lhůta pro odeslání začíná ode dne připsání peněz na účet.

U zboží, které není skladem, není možné objednat.

Při celkové objednávce přesahující částku 1500,-kč je vždy doprava a dobírka zdarma.

Při nižší objednávce než 1500,-kč, si prodávající účtuje u platby předem převodem na účet 70,-kč ( Česká pošta) ...při platbě zboží na dobírku 100,-kč ( Česká pošta )....při platbě předem na účet 79 Kč ( PPL ).....u svatebních šatů je poštovné zdarma, ale prodávající požaduje platbu předem

Veškeré zboží je zasíláno pouze přes Českou poštu nebo přepravní společností PPL

O odeslání zásilky prodávající vždy informuje krátkou e-mailovou zprávou.

V období listopad-prosinec může dojít k prodloužení dodacích lhůt vlivem sezony.

 

Osobní odběr je možný pouze po platbě předem na účet. Nepoužíváme EET pokladnu.

 

Převzetí zásilky

Při převzetí zásilky zkontroluje kupující neporušenost obalu.

Pokud bude obal poškozen, musí kupující trvat na rozbalení zásilky ještě předtím, než jej převezme.

V případě poškozeného obsahu, zásilku kupující nepřebere, pošta jej doručí zpět prodávajícímu a ten pošle na vlastní náklady nové zboží.

ZA POŠKOZENÍ ZÁSILKY BĚHEM DORUČOVÁNÍ ODPOVÍDÁ PŘEPRAVCE

Kupující je před prvním použitím povinnen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

UPOZORNĚNÍ:

Každá objednávka je závazná dle těchto obchodních podmínek.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.


Reklamace

Pokud se na zboží zakoupeném v internetovém obchodě Dětský spánek projeví v zákonné záruční lhůtě (24 měsíců) vady, má kupující právo toto zboží reklamovat.

Kupující reklamuje zboží vždy u prodejce.

Při vyřizování reklamací se kupující řídí předpisy platnými v ČR.

Reklamaci prodávájící vyřídí do tří dnů a ihned informuje kupujícího, který v případě uznání vady rozhodne, chce-li zboží vyměnit za jiné, nebo vrátit částku včetně poštovného.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou, formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, nebo elektonickou poštou na e-mailovou adresu detskyspanek@email.cz. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Vzor textu pro odstoupení od kupní smlouvy: "Chci jednostranně odstoupit od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č.......... (číslo objednávky) do 14-ti dnů od převzetí plnění a požaduji vrácení uhrazené částky na účet (uveďte číslo účtu)." Datum a podpis kupujícího a následně do zásilky vložte k vrácenému zboží i doklad o koupi (nebo její kopii).

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondencí vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Kupující má právo do 14-ti dnů od převzetí zboží zaslané prostřednictvím internetového obchodu www.detskyspanek.cz od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

Odstoupení od kupní smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Pokud je vrácené zboží poškozeno, bude uplatněna na spotřebiteli prokazatelná náhrada vzniklé škody a spotřebiteli bude vrácena kupní cena snížená o vzniklou náhradu.

Při odeslání výrobku poštou je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu provozovny.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy budou kupujícímu vráceny všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Jestli-že spotřebitel zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží (ale vždy musí být doporučeně, aby měl kupující doklad o odeslání zboží), které nabízí prodávajicí, bude vrácena částka ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím.

Zboží se vrací na adresu prodávajícího: Eva Soukupová, Jižní 1343, 290 01, Poděbrady

Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek, vám za vrácené zboží prodejce nejpozději do 7 pracovních dnů vrátí zákazníkovi částku, kterou za zboží zaplatil.

V případě nesplnění zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy, které nebude prodávajícímu doručeno nejpozději 14.den od přřevzetí zboží kupujícím, plnění nebude prodávající moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodejce zpět kupujícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy. Toto případné odstoupení bude zasláno zákazníkovi písemně, nebo prostřednictvím elektronické pošty.


Odpovědnost za vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že dodané zboží při převzetí nemá vady, že zboží mí vlastnosti, které jsou uvedeny v popisu zboží a že zboží vyhovuje právním předpisům.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystuje nebezpečí, že svým nespárvným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující může uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování, ve smyslu ustanovení paragraf 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spořebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Prodávájící je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu paragrafu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, nebo elektronickou.

Kupní smlouva je archivována prodávajícím a není přístupná.